==>

Posts Tagged " ระบบเสียง "

ระบบเสียง(เครื่องเสียง)

เครื่องเสียง หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียง หรื...

Tags :

ไมโครโฟน

ไมโครโฟน ไมโครโฟน ไมโครโฟน คืออุปกรณ์รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อประมวลผลในเครื...

Tags :

ECLER CA120

  ECLER CA 120    CR.mongkon@tenavgroup.com              ...

Tags :

สายสัญญาณ

สายลำโพง และ สายสัญญาณ     สายลำโพง และ สายสัญญาณ ระบบภาพ ระบบเ...

Tags :

ระบบเสียง

ระบบเสียง จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ระบบเสียง หมายถึง การนำอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆมาต่อเชื่อมกันให้ทำง...

Tags :

ระบบเสียง

เครื่องเสียง ระบบเสียงในห้องประชุม      ห้องประชุม สัมมนา ไมค์ห้องประชุม ภาพห้องประชุม การต่อเคร...

Tags :

view